verbos

 • Aceptar
 • Comer

 • aprender
 • enseñar
 • estudiar
 • caminar
 • bañar
 • amar
 • comunicar
 • dar o regalar
 • pagar
 • salir o ir
 • sacar o quitar
 • cambiar
 • comenzar o empezar
 • enviar
 • jugar
 • contar
 • actuar
 • obligar o deber
 • oler
 • proteger o cuidar
 • saber
 • tener
 • ver o mirar
 • entender o comprender
 • hacer o preparar
 • gustar
 • traer
 • caer o desmayar
 • leer
 • poder
 • ser
 • cocinar
 • coser
 • mover
 • anotar, poner y agregar
 • vencer
 • decir
 • sentir
 • dormir
 • elegir
 • llegar o venir
 • prohibir
 • perseguir
 • vivir
 • trabajar
 • no saber
 • odiar
 • comprar
 • invitar
 • pedir
 • levantar
 • animar
 • despertar
 • parar o esperar
 • rechazar
 • correr
 • derrotar

ChatClick here to chat!+
Abrir la barra de herramientas